ÖNEMLİ DUYURU!!

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Bilindiği üzere Yeni Korona Virüs (COVID-19) önlemleri kapsamında ülkemizdeki tüm üniversitelerde 16 Mart 2020’den başlamak üzere eğitim ve öğretime üç hafta ara verilmiştir.

Bu karar kapsamında belirtilen tarih aralığında:

  • Fakültemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri (lisans, lisansüstü, İTÜSEM ve ikinci öğretim vb) ve her türlü toplantı, kongre, seminer, vb faaliyetler durdurulmuştur;

  • YÖK kararı kapsamında tatil sırasında öğrencilere online veya uzaktan eğitim kapsamında bir eğitim verilmeyecektir;

  • Diploma projesi jürileri veya daha önceden verilmiş ödevlerin teslimi ile ilgili üç haftalık ara boyunca herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu konu ile ilgili karar akademik takvimde olması muhtemel değişiklikler de göz önüne alınarak sizlere önümüzdeki günlerde duyurulacaktır;

  • Belirtilen süre içerisinde öğrencilerimizin staj yapmaları mümkün değildir;

  • Üç haftalık süreçte Taşkışla’ya mesai saatleri haricinde girişler ancak akademik veya idari personele açık olacaktır; 

 

Tüm öğrencilerimizin yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hareket etmesini ve üniversite emailleri ve web sitelerinde yapılacak olası duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

 

 

ÖNEMLİ DUYURU


2019/20 BAHAR YARIYILI MAZERET SINAVLARI

 

Tabloda ismi geçen öğrencilerin İTÜ Mimarlık Fakültesi bölümleri mazeret sınavları belirtilen tarihlerde çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Diğer fakültelerde yapılacak mazeret sınavları tarih/saatleri ile ilgili (Yabancı Diller, Fen Edebiyet vb.) Fakülte/öğretim üyeleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir
Mazeret Sınavı Tablosuna erişim için tıklayınız.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİSİ

Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu görevleri yaz döneminde komisyon üyeleri tarafından dönüşümlü olarak yürütülecektir. Öğrencilerimizin staj konusundaki yazışma, onay vb işleri için iletişime geçebilecekleri staj komisyonu iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

 

ÖNEMLİ DUYURU


Mezun Durumunda Olmayan Öğrenciler İçin Pandemi Dönemi Genel Staj Başvuru Kurallari ve İTÜ Mimarlik Fakültesi Ek Staj Esaslari için tıklayınız.

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PROJE VE UYGULAMALI DERSLERE AİT TESLİM TARİHLERİ

 

 

MEZUN DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Aşağıdaki staj esasları sadece mezun durumundaki öğrencileri kapsamaktadır.

 

http://www.sis.itu.edu.tr/duyuru_ekler/stajUsul2020_Bahar.pdf

 

Not: Toplam staj süresinin yarısı ve yarısından fazlasını tamamlamış olan mezun durumundaki öğrencilerin, kalan staj sürelerinden muaf tutulmak için dilekçe ile Bölüm Başkanlıkları’na başvurmaları gerekmektedir.

 

 

YARIŞMA DUYURUSU

İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

Yaz okuluyla birlikte yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler, sınavlarının olduğu ve yaz okulundan ders aldıkları günler hariç, stajlarını  İTU STAJ GENEL ESASLARI  madde 12’ de belirtilen şartlara uygun olarak yapabilirler.

- Bu süreçte sadece zorunlu stajlara müsaade edilecektir.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 492/492E veya 4902/4902E kodlu Diploma Projesini alacak öğrencilerin Bölüm ve Ders Planı fark etmeksizin aşağıdaki Fakülte Kurulu kararında belirtilen kendi bölümlerine ait asıl önşartları ve "BİTİRME ÇALIŞMASININ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI HAKKINDA SENATO ESASLARI" 'nın Madde 2-(1) gereği ilk dört yarıyıla ait tüm derslerini başarmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Diploma Projesine kayıt olamayacaklardır.

Karar                Ön şart Tablosu

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Fakültemiz Bölümlerinin eski planlarında bulunan 492/492E kodlu Bitirme Çalışması dersleri ile 2017-2018 / Güz Dönemi Sonrası ders planlarında bulunan 4902/4902E kodlu Diploma Projesi derslerine ait ön şart değişikliğine ilişkin Fakülte Kurulunun 05.04.2019 tarihli ve 3 sayılı toplantısında alınan karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ!!

Söz konusu ön şartlar derse yazılabilmek için gerekli "asıl" ön şartlar olup,  "diğer şartlar" ile ilgili hususlarda "BİTİRME ÇALIŞMASININ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI HAKKINDA SENATO ESASLARI" geçerlidir.

 

Karar                Ön şart Tablosu

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

"6569 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri/Azami sürelerin başlangıç tarihleri" hakkındaki YÖK duyurusu hakkında

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ STAJ ESASLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


 Ekte Mimarlık Fakültesi Bölümlerinin yeni staj esasları bulunmaktadır. Bölümlerin staj esasları ile ilgili bilgilere erişmek için tıklayınız.