ÖNEMLİ DUYURU!!

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Bilindiği üzere Yeni Korona Virüs (COVID-19) önlemleri kapsamında ülkemizdeki tüm üniversitelerde 16 Mart 2020’den başlamak üzere eğitim ve öğretime üç hafta ara verilmiştir.

Bu karar kapsamında belirtilen tarih aralığında:

  • Fakültemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri (lisans, lisansüstü, İTÜSEM ve ikinci öğretim vb) ve her türlü toplantı, kongre, seminer, vb faaliyetler durdurulmuştur;

  • YÖK kararı kapsamında tatil sırasında öğrencilere online veya uzaktan eğitim kapsamında bir eğitim verilmeyecektir;

  • Diploma projesi jürileri veya daha önceden verilmiş ödevlerin teslimi ile ilgili üç haftalık ara boyunca herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu konu ile ilgili karar akademik takvimde olması muhtemel değişiklikler de göz önüne alınarak sizlere önümüzdeki günlerde duyurulacaktır;

  • Belirtilen süre içerisinde öğrencilerimizin staj yapmaları mümkün değildir;

  • Üç haftalık süreçte Taşkışla’ya mesai saatleri haricinde girişler ancak akademik veya idari personele açık olacaktır; 

 

Tüm öğrencilerimizin yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde hareket etmesini ve üniversite emailleri ve web sitelerinde yapılacak olası duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerden dönen öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığı’nın ' ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgu olmasa bile 14 gün evden çıkılmamalı ' uyarısı doğrultusunda okula gelmemeleri konusunda

 hassasiyet göstermeleri önemle duyurulur.

 

 

YARIŞMA DUYURUSU

İhracatçı Birlikleri-12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde 17-26 Nisan 2020 tarihinde City, Culture, Human Workshop Series 8: Valenciya Bölgesi Workshop Çalışması gerçekleştirilecektir.
Gerçekleşecek Workshop çalışmasına yukarıda belirtilen üniversilerden 25 mimarlık öğrencisinin katılması planlanmakta olup yapılacak çalışma, katılacak öğrencilerin 10 günlük akademik staj sürecine sayılacaktır.
Workshop sürecinde kendi alanlarında uzman 11 Öğretim Üyesi eğitim verecektir.
Workshop çalışmasına katılmak isteyen Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 6 Mart 2020 tarihine kadar Prof. Dr. Elçin Filiz Taş (tase@itu.edu.tr) ile bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.
Mimarlık Bölüm Başkanlığı
 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 492/492E veya 4902/4902E kodlu Diploma Projesini alacak öğrencilerin Bölüm ve Ders Planı fark etmeksizin aşağıdaki Fakülte Kurulu kararında belirtilen kendi bölümlerine ait asıl önşartları ve "BİTİRME ÇALIŞMASININ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI HAKKINDA SENATO ESASLARI" 'nın Madde 2-(1) gereği ilk dört yarıyıla ait tüm derslerini başarmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Diploma Projesine kayıt olamayacaklardır.

Karar                Ön şart Tablosu

 

 

10. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Zirvesi

 

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü ATI 2020:Architecture,Technology and Inovation 2020 Sempozyumu

 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi IV. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

 

 

Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

 

Mimarlık Bölümü Bitirme Çalışması öğrencileri, stüdyo tercihlerini 11 Şubat 2020 Salı günü saat 13:30’a kadar Mimarlık Bölüm Başkanlığında bulunan formları doldurarak yapacaklardır.

Her jüriye ait öğrenci listesi 11 Şubat 2020 Salı akşam 17:00’ye kadar Mimarlık Bölümü duyuru panosunda ilan edilecektir.

Detaylı bilgi ve 2019-2020 Bahar Yarıyılı Diploma Projesi takvimini http://darch.itu.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz.

 

 

KAAT MİMARLIK STAJ DUYURUSU

Kaat Mimarlık Ofisi Fakültemiz Mimarlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri için 2020 kış döneminde 2 kişilik staj olanağı sağlayacaktır. Bu olanaktan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 15.02.2020 tarihine kadar portfolyolarını ve stajdan beklentilerini içeren bir niyet mektubunu, info@kaat.co adresine staj2020 konu başlığı ile göndermeleri gerekmektedir.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Proje Teslim Tarihleri ve Mekanları

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü- ProCE Gayrimenkul Geliştirme Yarışması

Bu sene dördüncüsü gerçekleştirelecek ProCE etkinliği 18-19-20 Ekim tarihlerinde yapılacaktır. ProCE ülkemizde lisans seviyesinde yapılan ilk gayrimenkul geliştirme yarışmasıdır. Yarışmacılar takımlar halinde katılırlar. Takımlarda inşaat mühendisliği, mimarlık, işletme, ekonomi, muhasebe, uluslararası ticaret, maliye, işletme mühendisliği, çevre mühendisliği, gayrimenkul geliştirme, peyzaj mimarlığı ve şehir bölge planlama bölümlerinden 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer alabilirler.
             Yarışmacıların görevi onlara verilen hayali parayla, belirtilen arazi üzerinde, çalıştıkları şirketin yeni yatırımını belirlemek ve bunu şirketin sahibi olan jüri üyelerine sunmaktır.
Yarışmaya katılan takımlar 3 aşamadan geçer.
1. aşamada yarışmacılar takımlarını oluşturup başvurularını yaptıktan sonra projelerini hazırlarken onlara yol gösterecek olan seminerlere katılmak için Boğaziçi Üniversitesi’ne gelirler. Sektörünün önde gelenleri tarafından verilecek olan 2 günlük seminerler dizisinin ardından takımlar, Boğaziçi Üniversitesi’nden ayrılırlar. Takım arkadaşlarıyla beraber projelerini geliştirmeleri için önlerinde 30 günlük süreleri vardır. 
2. aşamada bir aylık süreçte projelerini oluşturan takımlar, sunumları ve hazırladıkları posteri göndererek ön eleme aşamasına katılırlar. Projeler, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
3. aşama ise ön elemeden bir hafta sonradır. Seçilen 5 takım en az 2 üyesiyle beraber Boğaziçi Üniversitesi’ne gelerek, projelerinin geliştirilmiş halini sponsor firmaların üst düzey çalışan ve yöneticilerinden oluşan final jürisine sunarlar. 
18 Ekim’de yapılacak arazi gezisinde katılımcılar araziyi inceleyip  19-20 Ekim’de yapılacak seminerlerden edindikleri bilgiler doğrultusunda bu arazi üzerine bir gayrimenkul geliştirirler.
Takım başvuruları devam etmektedir. Katılımcılar isterlerse gözlemci olarak da yarışmaya başvurabilirler.  


 Daha detaylı bilgi için etkinlik koordinatörleri Enes POLAT (GSM: 05397346038) ve Ünal BEYTAŞ (GSM: 05306332999) ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Başvuru linkleri

Takım Kayıt Formu

Gözlemci Kayıt Formu

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Yaz dönemi yapılan stajların defter (dosya) teslimleri en son 16 Ekim 2019 tarihine kadardır. Yaz dönemi yapılan stajların defter (dosya) teslimleri Bölüm Sekreterliklerine yapılacaktır.

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Fakültemiz Bölümlerinin eski planlarında bulunan 492/492E kodlu Bitirme Çalışması dersleri ile 2017-2018 / Güz Dönemi Sonrası ders planlarında bulunan 4902/4902E kodlu Diploma Projesi derslerine ait ön şart değişikliğine ilişkin Fakülte Kurulunun 05.04.2019 tarihli ve 3 sayılı toplantısında alınan karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ!!

Söz konusu ön şartlar derse yazılabilmek için gerekli "asıl" ön şartlar olup,  "diğer şartlar" ile ilgili hususlarda "BİTİRME ÇALIŞMASININ ALINMASI, TESLİMİ VE SINAVI HAKKINDA SENATO ESASLARI" geçerlidir.

 

Karar                Ön şart Tablosu

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

"6569 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri/Azami sürelerin başlangıç tarihleri" hakkındaki YÖK duyurusu hakkında

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ STAJ ESASLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


 Ekte Mimarlık Fakültesi Bölümlerinin yeni staj esasları bulunmaktadır. Bölümlerin staj esasları ile ilgili bilgilere erişmek için tıklayınız.