İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 MİMARLIK FAKÜLTESİ

    ANA SAYFA   TAŞKIŞLA   

 


 

 TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Mimarlık öğrencileri okul dışında da mimarlığı üretmeye, anlamaya, deneyimlemeye devam ediyor. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, bu sene İncirliova Belediyesi’nin ev sahipliğinde “İncirliova” Mimarlık Öğrencileri Yaz Kampı ile bu geleneğe katkı sunuyor. 

Meslek alanlarımızın genişlemesi ve Türkiye mimarlığının gelişmesi adına dayanışmanın önemi tartışılmaz. Bunun farkındalığıyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak antik çağlardan bu yana Ege için önemli merkezlerden biri olan Aydın’ ın, İncirliova İlçesinde 10 gün sürecek bir Öğrenci Yaz Kampı kurguladık. 

İncirliova, yakın tarihte Türkiye’ nin ilk demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolunun buradan geçmesiyle bölgede farklı bir anlam taşımaya başlar. Daha sonrasında Tariş’ in ilk burada faaliyet göstermesi burayı bölgenin tarım merkezi haline getirmiştir. Şimdilerde ise bölgenin değişen koşulları İncirliova’da farklı ihtiyaçlar doğurmaktadır. 

Bu bağlamda bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Meydan Fikir Atölyesi, Sokak Fikir Atölyesi ve İstasyon Fikir Atölyesi olmak üzere üç çalışma alanı kurgulandı. Öğrenciler, bu alanlarda fikirlerinin gerçeğe dönüşmesiyle kent hayatına dokunma fırsatı elde edecekler. Süreç içerisinde gerçekleşecek söyleşiler ve gezilerle de (Tarihi ören yerleri, kent dokusu, deniz, kum, güneş :)… ) katılımcılar çevreyi tanımış ve deneyimlemiş olacaklar. Tüm bunların ötesinde beraber yaşayıp, beraber üreterek dayanışma ağlarının ilk ilmeklerini atmış olacaklar.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

Başvuru formu ve portfolyonuzu, info@izmimod.org.tr adresine gönderiniz. Başvuru formunu indirmek için linki tıklayınız. 

(Kontenjan:60 Kişi)

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/incirliovabasvuruformu.doc

6-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Aydın İncirliova'da gerçekleşecek kampa başvuru için 22 Haziran Cuma son gün !

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz:

http://www.izmimod.org.tr/v2/haberler/960-incirliova-mimarlik-ogrencileri-yaz-kampi

NOT: Söz konusu çalışma, akademik staj için kullanılabilecektir.

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun olacak öğrencilerin Staj defterlerini/dosyalarını 08.06.2018 tarihi saat 17.00'e kadar imza karşılığı bölüm sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında bölümler bazında Staj yapılabilecek firma iletişim bilgileri için;

Mimarlık Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNDEN ( MİM/ICM/SBP/EUT/PEM ) MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN, GEÇERLİ

 

STAJ ESASLARI YAYINLANMADAN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE TAMAMLADIĞI STAJLARINA İLİŞKİN; TOPLAM

 

SÜRE İTİBARİYLE 60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİRMİŞ OLMALARININ YANINDA

 

http://www.mimogis.itu.edu.tr/ ‘DE YAYINLANAN BÖLÜMLERE AİT STAJ ESASLARINDA BELİRTİLEN

 

TÜM KATEGORİLERİ DE İÇERMESİ GEREKMEKTEDİR. YAPILACAK STAJLARIN BÖLÜMLERE AİT STAJ

 

ESASLARINDA BELİRTİLEN STAJ TÜRÜ VE GÜN SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER DİKKATE ALINARAK

 

PLANLANMASI VE ÖĞRENCİLERİN KENDİ BÖLÜMLERİ İÇİN BELİRTİLEN TÜM KATEGORİLERİ EKSİKSİZ

 

YERİNE GETİRMELERİ MEZUNİYET SIRASINDA SORUN YAŞANMAMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

 

DOLAYISIYLA EKSİK KATEGORİDEKİ STAJLARIN TAMAMLANMASI SONUNDA TOPLAM SÜRE BELİRLENMİŞ

 

OLAN GÜN SAYISININ ÜZERİNE ÇIKABİLİR.

 

 

STAJYER İLANI

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik stajyer alımı hakkındaki ilanı için tıklayınız.

 

 

 

2017-2018 GÜZ YARIYILINDA MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Güz dönemi mezuniyeti için öğrencilerin staj dosyalarını en geç 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00'ye

kadar ilgili bölümlere teslim etmeleri gerekmektedir. Birden fazla bölümde staj saydırmak isteyen öğrenciler

bölüm staj komisyonu üyeleri ile görüşerek gereken hazırlıkları yapmak zorundadır.

 

DİKKAT!

Staj Dosyası zarflarının üzerinde bulunması gereken bilgi formu her bölüm için aşağıdaki şekliyle çıkarılıp doldurulduktan sonra zarf üzerine yapıştırılmalıdır.

 

Mimarlık Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

 

 

 

Fakülte Staj Komisyonu üyeleri iletişim bilgileri

 

STAJ TESLİMİ İLE İLGİLİ DUYURU


 Staj Dosyalarının tesliminin Bölüm Sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.

YENİ STAJ ESASLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 Ekte Mimarlık Fakültesi Bölümlerinin yeni staj esasları bulunmaktadır. Bölümlerin staj esasları ile ilgili bilgilere erişmek için tıklayınız.

 2. STAJ BAŞVVURU DÖNEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!

Sadece Erasmus ÇAP ve Yazokuluna gidecek öğrenciler için Staj başvuruları 10 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi protalda ve İTÜ Staj Genel Esaslarında bulunmaktadır.

Staj başvuru, iptali veya değişiklik gibi tüm işlemlerinizi Merkezi Staj Biriminden yapabilirsiniz. Merkezi Staj Birimine Portaldan Yardım Bileti yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

İTÜ STAJ GENEL ESASLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!

İTÜ Staj Genel Esaslarını görmek için lütfen tıklayınız.

STAJ GENEL ESASLARI’NDA BELİRTİLEN 6. , 8. ve 9. Maddeler (Sıkça Sorulan Sorular)

STAJ AŞAMALARI

İTÜ öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) Staj öncesinde
i.
Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-l) ve Staj Çalışma Takvimi doldurulup, onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden 15 gün önce, portal üzerinden kullanılan staj modülüne yüklenmelidir.
ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.
iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

b) Staj sırasında
Staj Başlangıç Formu (Ek-2)
doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

c) Staj sonrasında
i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) fırmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-l), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Forınu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.

STAJ ALANLARI, TÜRÜ, İÇERİĞİ VE ÖN ŞARTLARI

Her bölümün öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Bölüm Staj Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Bölüm Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.

STAJ ÇALIŞMASI VE RAPOR TESLİMİ

Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır. Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi’nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi:
a) Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde;
b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde;
Staj Belgeleri Teslim Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği’ne yapılmalıdır.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

STAJ RAPORU

Staj raporu aşağıda verilen fonnata uygun hazırlanmalıdır. Bölümler tarafından mesleki mevzuat zorunlulukları nedeniyle yapılması gereken eklemelere, Bölüm Ek Staj Esaslarında yer verilir.

Staj raporu yazımında kullanılacak dil Türkçe veya İngilizcedir. Kendi olanakları ile yurtdışında staj yapan öğrencinin staj raporu yukarıda belirtilen dillerden herhangi birinde yazılmamış ise, staj raporunu yeminli bürolar tarafından Türkçeye tercüme ettirerek teslim etmesi gerekmektedir. %lOO Ingilizce programlarda eğitim alan öğrenciler staj raporlarını eğer Ingilizce olarak hazırlamamışlarsa, rapora geniş bir Ingilizce özet (en az 5 sayfa) koyulması zorunludur.

Staj Raporu Formatı
1. Rapor, bilgisayar ile veya el ile yazıldığı takdirde Türkçe veya Ingilizce olarak kitap harfleriyle yazılmalıdır. Yazıcı çıktısı/el yazısı okunaklı olmalıdır.
2. Staj raporu aşağıdaki biçimsel özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır:
a) Staj raporu, A4 boyutunda olmalıdır.
b) Sayfa soldan ve sağdan 2,5 cm, yukarıdan ve aşağıdan 2 cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir.
c) Kullanılacak olan font, Times New Roman 12 punto, yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
d) Sayfa numarası ortalanmış olarak sayfanın alt kısmında yer almalıdır.
e) Her sayfada çalışmanın yapıldığı birim, yapılan uygulama ve tarih belirtilmelidir.

3. Başlıklar büyük harfler ile (bilgisayarda yazılması halinde koyu harfler ile) yazılmalıdır. Alt başlıklar ise, baş harfı büyük, devamı küçük harfler ile yazılmalı ve altları çizilmelidir. (Bilgisayar kullanılması halinde alt çizilmeden koyu harfler kullanılmalıdır.) Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

4. Staj raporunda pratik olarak gerçekleştirilmiş olan işlerin anlatımına ağırlık verilmeli, işin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere sadece kısaca değinilmelidir. Staj Raporu aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar gereği, Denizcilik, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, İnşaat ve Mimarlık Fakültesi’nin staj raporunda şekilsel ve içerik olarak değişiklikler olabilir. Bu detaylar Bölüm Ek Staj Esaslarında yer verir.

a) İçindekiler: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.
b) Kuruluş Hakkında Bilgiler: Aşağıda sıralanan bilgiler verilmelidir:
— Kuruluşun adı,
— Kuruluşun yeri,
— İşyerinin örgütlenmesi ve görevleri,
— İşyerlerinde yapılan işler veya uygulanan yöntemler hakkında açıklamalar,
— Kuruluşun çalışma konusu,
— Kuruluşun makina, teçhizat donanımı (kuruluşun onayına bağlı olarak).
c) Giriş: Bu bölümde staj konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilmelidir.
d) Rapor: Staj konuları dikkate alınarak, ilgili kurumda yapılmış olan çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve “EKLER” bölümünde sunulacaktır.
e) Sonuç: Bu bölümde stajda elde edilen veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.
f) Ekler: Bütün veriler, tablolar ve resiınler bu başlık altında verilmelidir.

5. Staj raporu, herhangi bir kaynaktan (bildiri, tez, makale, kitap, kullanım kılavuzu, internet kaynağı vb.) kes-yapıştır yapılmış bilgi içermemelidir. Kaynak göstererek kullanılan bilgilerin, öğrencinin kendi cümleleriyle yazılmış olması gerekmektedir.

6. Staj raporunun her sayfasının, ilgili birimin müdürü ve/veya şefı tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

<